System e-Kanban

Elektroniczny kanban Korzystając z platformy Lite Logistics Green przygotowaliśmy dla firmy Hutchinson Poland oddział Łódź dedykowane rozwiązanie pozwalające na planowanie produkcji bazujące na rozwiązaniach systemu Kanban.