Zadania

Lite WMS Zadania


Zadania reprezentują każda operację w systemie WMS wykonywaną na towarze np.

  • Przyjęcie

  • Transfer paletowy

  • Transfer sztukowy

  • Reklasyfikacja

  • Zbiórka

  • Wydanie cał0paletowe